+90 212 481 16 31
+90 212 481 08 62

OSGB Nedir?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesine göre;

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

İşveren, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

OSGB ler İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, gerekli donanım ve personele sahip kuruluşlardır…

Ana Sayfa OSGB Nedir? Kurumsal Misyon & Vizyon Hizmetlerimiz İletişim